Skip to content

Studentska asocijacija za međunarodnu saradnju - SAMS

Studiraš na Fakultetu političkih nauka?

Studentska Asocijacija za Međunarodnu Saradnju - SAMS je studentska organizacija osnovana u septembru 2012. godine, sa ciljem promocije saradnje među studentima iz Crne Gore i studentima iz inostranstva. Kroz projekte koje su planirali da realizuju cilj im je unapređenje znanja o radu međunarodnih institucija, prvenstveno Ujedinjenih nacija, stvaranje bolje saradnje među univerzitetima, kroz udruživanje studenata sa različitih univerzitetskih jedinica, upoznavanje sa funkcionisanjem međunarodnih organizacija, promovisanje međunarodne saradnje, saradnja sa brojnim udruženjima i organizacijama van granice Crne Gore.

Kontakt : sams.fpn@gmail.com

Danas smo lansirali platformu #UReport. :) Cilj ove platforme je da, putem aplikacija za dopisivanje,...
U srijedu, 16. maja, pokrećemo platformu namijenjenu mladima od 15 do 24 godine – #UReport....
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje