Skip to content

Coursera – besplatni kursevi iz svih oblasti, part II

Coursera je online platforma koja pruža potpuno besplatne kurseve nekih od najprestižnijih američkih, kanadskih i australijskih univerziteta, svakome ko se registruje. Ovaj vid online obrazovanja omogućava bilo kome, sa bilo koje tačke na planeti, da dobije nova znanja i informacije.

U prethodnom tekstu o Coursera, opisali smo kurseve koje smo smatrali vrijednim pažnje iz Biznisa i menadžmenta.

Ovog puta, za vas smo izabrali neke od kurseva iz oblasti Društvenih nauka.

Uspješno pregovaranje – osnovne vještine i strategije – Pregovaranje je sastavni dio naših života. Pregovaramo o različitim stvarima sa porodicom, prijateljima, kolegama, prodavcima... Pregovaranje je takođe ključ poslovnog uspjeha. Nijedan biznis ne može opstati bez uspješno sklopljenih poslova, a na ličnom nivou uspješno pregovaranje može doprinijeti napredovanju u karijeri i privatnom životu.
Na ovom kursu, naučićete i vježbaćete osnovne korake koji će vam pomoći da vodite uspješne pregovore, kako da isplanirate svoju strategiju, kao i koje su to ključne taktike koje treba da koristite i koje će vas dovesti do uspješnog ishoda.  
Kurs je na engleskom jeziku, otvorenog je tipa (možete početi bilo kada) i sadrži 8.5 sati video i pisanog materijala.

Novi oblici biznisa  – Osnova ovog kursa jeste diskutovanje o novim oblicima biznisa u našem društvu. Skoro svaki biznis stvara ili obara vrijednosti za kupca, dobavljača, zaposlene, zajednicu i društvo. Uzimajući ovo u obzir, novi oblici biznisa mogu kreirati i doprinijeti utemeljenju društveno odgovornog poslovanja, filantropije, zajedničkih vrijednosti i održivosti.
Profit i vrijednosti su povezani, a na ovom kursu ćete saznati kako.
Na kraju kursa, istražićete i razviti ideju kako da postanete preduzetnik/ca i stvorite biznis koji vam donosi novac, ali i čini svijet boljim mjestom.
Kurs je dostupan na engleskom jeziku, otvorenog je tipa, i sadrži ukupno 4 sata video lekcija, kvizova i testova.

Izazovi javnih politika u 21. vijeku – Javna politika je niz međupovezanih odluka koje donosi neki politički akter ili grupa aktera u pogledu odabira ciljeva i sredstava za njihovo postizanje u određenoj situaciji. One oblikuju život društva i pojedinca.
Ovaj kurs predočava polaznicima/cama značaj javnih politika, kao i izazove i njihove posljedice sa kojima se suočavaju kreatori politika u cijelom svijetu. Dizajniran je tako da pomogne svima da razviju vještine za analiziranje predloga raznih politika i da nauče da zastupaju svoja mišljenja o istim. 
Kurs podrazumijeva pružanje osnovnih informacija o političkim institucijama i demokratskim procesima, bazira se na budućim izazovima javne politike, sve vrijeme proučavajući dugu istoriju razvijanja i primjene politike.
Kurs se organizuje na engleskom jeziku, otvorenog je tipa i sadrži 10 sati video materijala.

Recite nam - da li ste počeli sa pohađanjem nekog kursa? Kakvi su vaši utisci o istom?

 

Danas smo lansirali platformu #UReport. :) Cilj ove platforme je da, putem aplikacija za dopisivanje,...
U srijedu, 16. maja, pokrećemo platformu namijenjenu mladima od 15 do 24 godine – #UReport....
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje