Skip to content

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Tražiš posao?

Zavod za zapošljavanje ima namjeru da radikalno napusti praksu pasivnog posredovanja u zapošljavanju, orijentacijom na funkcionalno i selektivno povezivanje poslodavaca i kandidata za zapošljavanje. Pri tome koriste i iskustva razvijenih zemalja u usmjeravanju tržišta rada i politike zapošljavanja i unapređivanja institucionalnih okvira efikasnog usklađivanja ponude i tražnje kadrova.

Ukoliko ste nezaposleni, želite da promijenite ili otpočnete sopstveni posao ili vam je potreban savjet u vezi sa zapošljavanjem, obratite se Zavodu za zapošljavanje.

Više informacija na http://www.zzzcg.org.

Danas smo lansirali platformu #UReport. :) Cilj ove platforme je da, putem aplikacija za dopisivanje,...
U srijedu, 16. maja, pokrećemo platformu namijenjenu mladima od 15 do 24 godine – #UReport....
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje