Skip to content
Objavljeno 29.12.2017 u 12:34

Konkurs za finansiranje projekata za mlade

Ministarstvo sporta raspisuje javni Konkurs za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini. Projekti će biti finansirani i sufinansirani prema ključnim prioritetima iz Strategije za mlade 2017-2021.

Ministarstvo sporta raspisuje javni Konkurs za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2018. godini.

Pravo učešća na Konkursu imaju omladinske organizacije, organizacije za mlade i drugi oblici organizovanja mladih. 

Projekti će biti finansirani i sufinansirani prema ključnim prioritetima iz Strategije za mlade 2017-2021:

A. Mladi ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljenja
B. Mladima je obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju
C. Mladi su aktivni građani, motivisani i proaktivno učestvuju u procesima donošenja odluka, u razvoju zajednice i kreiranju i sprovođenju politika
D. Mladi su dobrog zdravlja, bezbijedni, imaju obezbijeđen pristup adekvatnom sistemu podrške za prelazak u odraslo doba i samorealizaciju
E. Mladi imaju pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima kao kreatori i konzumenti
F. Uspostavljen je efikasan normativni i institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike.

Konkursom će biti finansirani ili sufinansirani programi koji su u skladu sa aktivnostima iz Akcionog plana za 2018. godinu.

Prijave projekata je potrebno dostaviti zaključno sa 26.01.2018. godine. 

Organizacija može aplicirati sa najviše dva projekta. 

Iznos dodijeljenih sredstava po projektu je do 15.000,00 EUR. 

Rok za realizaciju projekta je do 31. decembra 2018. godine. 

Detaljne informacije o konkursu, Akcioni plan i potrebne formulare možete naći na ovom linku.  


 
 

comments powered by Disqus
Još danas i sjutra se možete prijaviti za našu Team building radionicu koja će se...
Za kraj školske godine pripremili smo vam još jednu radionicu! :) Ovog puta radićemo na...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje