Skip to content
Objavljeno 26.10.2017 u 13:51

Poziv za NVO za učešće u radnoj grupi za izradu Zakona o mladima

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast omladinske politike, omladinskog rada i učešća mladih u donošenju odluka.

Ministarstvo sporta uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu nacrta Zakona o mladima.   

Nevladine organizacije u radnoj grupi imaju dva predstavnika/ce.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast omladinske politike, omladinskog rada i učešća mladih u donošenju odluka.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja poziva (poziv je objavljen 26. oktobra 2017. godine). 

Predlaganje kandidata/kinja vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa ove veb stranice.

Sve detalje poziva možete naći na veb sajtu Ministarstva sporta. 

comments powered by Disqus
Još danas i sjutra se možete prijaviti za našu Team building radionicu koja će se...
Za kraj školske godine pripremili smo vam još jednu radionicu! :) Ovog puta radićemo na...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje