Skip to content
Objavljeno 26.10.2017 u 13:51

Poziv za NVO za učešće u radnoj grupi za izradu Zakona o mladima

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast omladinske politike, omladinskog rada i učešća mladih u donošenju odluka.

Ministarstvo sporta uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu nacrta Zakona o mladima.   

Nevladine organizacije u radnoj grupi imaju dva predstavnika/ce.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast omladinske politike, omladinskog rada i učešća mladih u donošenju odluka.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja poziva (poziv je objavljen 26. oktobra 2017. godine). 

Predlaganje kandidata/kinja vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti sa ove veb stranice.

Sve detalje poziva možete naći na veb sajtu Ministarstva sporta. 

comments powered by Disqus
Još danas se možete prijaviti za devetu #UPSHIFTme radionicu, koja će se održati 04-06. maja...
Iskoristite priliku da osvojite 2.000 eura za realizaciju svoje ideje!! Ukoliko imate između 13-19 godina...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje