Skip to content

Vebsajt www.sebizelim.me je nastao u okviru kampanje za mlade ‚‚Sebi želim'', koja se sprovodi u okviru zajedničkog programa UN za osnaživanje mladih u oblastima zapošljavanja i participacije. Zajednički program UN za osnaživanje mladih sprovode Sistem Ujedinjenih nacija u zemlji (rezidentne agencije UN)* u partnerstvu sa Ministarstvom sporta, Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. 

 

KAMPANJA ZA MLADE „SEBI ŽELIM“


Cilj: Kampanja ,,Sebi želim'' ima za cilj da motiviše i osnaži mlade ljude da rade na ostvarivanju svojih aspiracija, da vjeruju u sebe i aktivno rade na unapređenju svojih potencijala, da koriste postojeće mogućnosti ali i da stvaraju nove.

Trajanje: Kampanja se realizuje u periodu maj-decembar 2014. godine, sa fokusom na sjever Crne Gore.

Komponente kampanje:

1. Motivacioni događaji za mlade
2. Ljetnji kamp za mlade
3. Vebsajt
4. Promovisanje poruka i aktivnosti inicijative putem društvenih mreža i drugih medija


MOTIVACIONI DOGAĐAJI ZA MLADE

Događaji su imali za cilj da motivišu mlade ljude da uzmu aktivnu ulogu u razvijanju svojih potencijala i korištenju mogućnosti koje postoje za pronalaženje posla, razvoj sopstvenog biznisa, te aktivizam u svojim zajednicama. Događaji su realizovani u Beranama, Bijelom Polju i Pljevljima, a okupili su mlade iz svih gradova sa sjevera Crne Gore. U video zapisu ispod možete vidjeti kako je bilo na motivacionim događajima.


LJETNJI KAMP ZA MLADE je održan u avgustu 2014. godine, u Plavu, i imao je za cilj da ponudi mladima vještine i informacije koje su im potrebne za traženje posla, pokretanje svog biznisa, kao i aktivizam i učešće u donošenju odluka. Nakon kampa, mladima su dostupni mentori, koji će im pomoći da realizuju svoje planove i ideje koje su razvili tokom kampa. Pogledajte video zapis sa ljetnjeg kampa.

Kampanju prati i www.sebizelim.me VEBSAJT, gdje mladi mogu da nađu informacije o prilikama i mogućnostima u vezi sa zapošljavanjem, preduzetništvom, participacijom.

Pogledajte video koji sumira aktivnosti i rezultate kampanje.

 Pogledajte i veb priču o kampanji, motivacionom događajima u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima, priču o kampu.

 *** Sistem UN u zemlji čini pet rezidentnih agencija UN: Program UN za razvoj (UNDP), Dječji fond UN (UNICEF), Visoki komesarijat UN za izbjeglice (UNHCR), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), kao i 7 regionalnih agencija UN: UNESCO, IAEA, UNEP, UNIDO, FAO, UNECE, UN WOMEN.
Još danas i sjutra se možete prijaviti za našu Team building radionicu koja će se...
Za kraj školske godine pripremili smo vam još jednu radionicu! :) Ovog puta radićemo na...
Strategija za mlade 2017-2021 Crna Gora
Youth Strategy 2017-2021 Montenegro
* obavezno polje